Història


Famagusta Professional ha comencat com a empresa especialitzada exclusivament en vestuari profesional i EPI's desde l'any 1999.

Va ser la evolució natural de FAMAGUSTA casual wearing i pret a porter que existía desde l'any 1988.La seva evolució com a empresa especialitzada en vestuari laboral ha començat gràcies a la demanda de la nostra clientela i la decisió de la Direcció personal de la Geréncia cap a una especialització i dedicació profesional exclusivament en el ambit de la uniformitat , l'imatge corporatiu i els EPI's.

Sempre amb la inestimable aportació dels nostres col.laboradors de tots i cadascun dels diferents departaments de la empresa, durant tots aquest anys hem estat incrementant la oferta en la varietat juntament amb la qualitat i sempre en armonía amb la demanda local.

La focalització cap a la empresa privada i l'administració pública ens ha permés mantenir una clientela durant tot l'any amb una gran varietat des materials de protecció, vestuaris técnics, teixits de última generació, articles procedents de diferents proveidors de molts paisos.

Amb la incorporació de gent nova, gent jove amb coneixaments, ambició i gran capacitat, la empresa esta preparada i mira cap al futur amb optimisme i seguretat cap al creixament sostingut i avança fermament a la seva expansió vers als paisos veïns.